អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រជាជន និងនិស្សិតកម្ពុជា ដែលប្រកបការងារ និងសិក្សានៅសធារណរដ្ឋកូរ៉េ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ពីប្រទេសកូរ៉េ ។

Loading