អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

មន្ទីរពេទ្យខេត្តក្រចេះបានពិនិត្យសុខភាពជូនបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស (ថៃ)

ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិងការចែកអំណោយដល់ពួកគាត់របស់មន្ទីរមុខងារសាធារណៈនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រចេះចំនួន០៥ នាក់ ដាក់ឲ នៅដាច់ដោយឡែក ១៤ ថ្ងៃ ។ ពីមន្ទីព័ត៌មានមានខេត្តក្រចេះ