អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី បានចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម វ៉ា ថន អភិបាលខេត្តក្រចេះ និងថ្នាក់ដឹកខេត្ត

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៨ មិថុនា ២០២០ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី បានចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម វ៉ា ថន អភិបាលខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។

Loading