អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី» នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ…

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយផ្ទាល់៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី «អនាគតរបស់អាស៊ី» នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

Posted by Fresh News on Wednesday, May 29, 2019

Loading