អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល សូមជម្រាបជូនសាធារណជន ក៏ដូចសារព័ត៌មានគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ជ្រាប់ថា អង្គភាពនឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងផលប៉ះពាល់»។

Loading