អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹង ៖ យោងលិខិតលេខ៥៥៣ សជណ. របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលិខិតលេខ០២០១ ព.ម របស់ក្រសួងព័ត៌មាន អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោងនឹងរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពី “ការិយាល័យព័ត៌មានឈ្លាសវៃ និងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មាន” នៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងខេត្តសៀមរាប

េចក្ដីជូនដំណឹង ៖ យោងលិខិតលេខ៥៥៣ សជណ. របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលិខិតលេខ០២០១ ព.ម របស់ក្រសួងព័ត៌មាន អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោងនឹងរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាស្ដីពី “ការិយាល័យព័ត៌មានឈ្លាសវៃ និងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យព័ត៌មាន” នៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានទិសដៅសម្រាប់ខេត្តចំនួន៦ គឺ បាត់ដំបង ប៉ៃលិន បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ សៀមរាប និងកំពង់ធំ។ អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូន សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាមន្រ្ដីព័ត៌មានមេត្តាជ្រាប និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច។ * បញ្ជាក់ លិខិតអញ្ជើញផ្លូវការ អង្គភាពកំពុងរៀបចំជូន។ គោរពអរគុណ៕

Loading