អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីបំភ្លឺបញ្ហាព្រំដែន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាព្រំដែន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាព្រំដែន
ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៨ និតិកាលទី៤ នៃរដ្ឋសភា