អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពី”វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ”

(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពី”វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ” នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ដែលមានវិគ្មិនអញ្ជើញ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ចាន់ ជារ៉ុង រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

 

Loading