អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍”

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍” នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖ ឯកឧត្តម ទិត ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងទេសចរណ៍៕