អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល»

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម​៖
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សេង សុមុនី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
ឯកឧត្តម ហ៊ឹម និមល អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឧត្តម ស៊ិន សុវណ្ណនិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោក សាន សម្ជស្ស អគ្គនាយករង