អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន»

​ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ធូ ភា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ដប៉ៃលិច និងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលខេត្ដ៕