អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ»

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត អភិបាលរង ​នៃគណៈអភិបាលខេត្ដព្រះវិហារ និងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្ដ៕