អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប»

ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម លី សំរិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ដសៀមរាប
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជំវិញខេត្ដ។