អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង»

ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ហ៊ូន វតនៈ សមាជិតក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដស្វាយរៀង
ឯកឧត្ដម រស់ ផារិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ដស្វាយរៀង
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជំុវិញខេត្ដ។
 

Loading