អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ»

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម​ យឹម សុខុម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដកំពង់ស្ពឺ
ឯកឧត្ដម វុី សំណាង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ស្ពឺ
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្ដ៕