អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ»

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម ៖
ឯកឧត្ដម​ យស ណាស៊ី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដតាកែវ
ឯកឧត្ដម អ៊ូច ភា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ដតាកែវ
ប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញរដ្ឋបាលខេត្ដ៕

Loading