អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វិធីសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់គណនាអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា និងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ២០២០»

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វិធីសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់គណនាអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា និងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ២០២០»ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដមកិត្ដិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងផែនការ
ឯកឧត្ដម ងួន ​ថាវរៈ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងផែងការ
ឯកឧត្ដម ថេង បញ្ញាធន​ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែងការ
លោកជំទាវ ហង់ លីណា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
ឯកឧត្ដម ប៉ូច សុវណ្ឌឌី ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងផែនការ
ឯកឧត្ដម ឡាយ ឆាន ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយរងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
ឯកឧត្ដម ស្រី ដា នាយករងខុទ្ធកាល័យ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផែនការ

Loading