អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
១ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការប្រធានប្រតិភូ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
៣ឯកឧត្តម ចន ណារិទ្ធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
៤ឯកឧត្តម ហាវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា
៥ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
៦ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាអគ្គនាយកនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
៧ឯកឧត្តម ឈួន សំរឹទ្ធិ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល
៨ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយក នៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច
៩ឯកឧត្តម ជូ វណ្ណៈ​ អគ្គនាយក នៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ
១០ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ អគ្គនាយក នៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
១១ឯកឧត្តម ប៊ូ វង្សសុខា អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
១២លោក ផា អេងវ៉េង អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
១៣លោកជំទាវ ប៊ុន នារី អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
១៤ឯកឧត្តម ម៉ិញ បានសុវណ្ណអាទិច្ចាសីលា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
១៥លោក ឆូវ សុមេធា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
១៦លោក ជេន ផាត អគ្គនាយករង នៃនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
១៧លោក ម៉ាង សុភារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល
១៨លោក ណុំ ស៊ីនិត ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
១៩លោក ឆឹង ចន្ថា ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជ-កម្មកម្ពុជា
២០លោក អ៊ួន រីទ្ធី ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
២១លោក ហ៊ត់ ធានី អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
២២លោក សុខ សុវិទ្យា ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
២៣ឯកឧត្តម វង្សី វិចិត្រ ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា
២៤លោក សាន សុខិដា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
២៥លោក ជ័យ រិទ្ធី អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
២៦លោក ម៉ក់ វិចិត្រសក្កដា ប្រធានការិយាល័យ អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
២៧និងក្រុមកាងារសម្របសម