អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ទី នរិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ឯកឧត្តម ម៉េង សក្កិធារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ឯកឧត្តម ជៀប សួរ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត និងជាអ្នកនាំពាក្យវិស័យប្រេងកាត
ឯកឧត្តម អ៊ឺង ឌីប៉ូឡា​ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ និងជាអ្នកនាំពាក្យវិស័យរ៉ែ