អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
លោកជំទាវកិត្តិបណ្ឌិត អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារី
1. លោកជំទាវ គឹម ស៊ីផាត់ រដ្ឋលេខាធិការ
2. លោកជំទាវ ម៉ាន ចិន្តា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ
3. លោកជំទាវ ហ៊ូ និរមិត្តា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
4. លោកជំទាវ គង់ សូរីតា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
5. លោកជំទាវ ជា ហ្វឹង អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ
6. លោកជំទាវ ញាណ សុចិត្រា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
7. លោកស្រី សាវ គឹមសឿន អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
8. លោកស្រី ស ស៊ីណែត អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
9. លោក សៅ វង្សវីរៈ អគ្កនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
10. ១១. លោកស្រី ចេង ជិនណេត ប្រធាននាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ
11. ១២. លោកស្រី ធឿន សមនា ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រ្តីនិងសេដ្ឋកិច្ច
12. លោក ធៀម គឹមហួរ ប្រធាននាយកដ្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ