អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា»

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា»ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
1. ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សេង សុមុនី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួង
2. ឯកឧត្តម ឈិត សុគន្ធី រដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ
3. ឯកឧត្តម សៀ សុភក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការ
4. ឯកឧត្តម រស់ វណ្ណី អគ្គនាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
5. លោក បុណ្យ ប៊ុនសារ៉ាត់ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាសនា
6. លោក ហុក សារឿនពេញ ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
7. លោក រឹត ខេមរារស្មី ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក
8. លោក ខន សុផាន់ណារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានពាហិរសាសនា