អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងទេសចរណ៍»

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងទេសចរណ៍»ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
1. ឯកឧត្តម តុប សុភ័ក រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ
2. ឯកឧត្តម ជា កុសល អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ
3. ឯកឧត្តម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ អគ្គនាយករងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាអ្នកនាំពាក្យ
4. ឯកឧត្តម ឆាយ ឃុនឡុង ទីប្រឹក្សា និងជាអគ្គនាយករងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍
5. ឯកឧត្តម ជុក ជំនោរ ទីប្រឹក្សា, ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍ និងជាអ្នកនាំពាក្យ
6. ឯកឧត្តម ទ្រី ឈីវ ទីប្រឹក្សា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងអាស៊ាន
7. ឯកឧត្តម ឈុន មករា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ និងជាប្រធាននាយដ្ឋានគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន និងមគ្គុទ្ទេសទេសចរណ៍
8. ឯកឧត្តម គឹម សេរីរដ្ឋ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសេវាកម្មស្នាក់នៅ និងម្ហូបអាហារ
9. ឯកឧត្តម ជួន ជ័យសត្យា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.វ.ទ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានជំរុញទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក និងអប់រំការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
10. ឯកឧត្តម គង់ សុភារក្ស ទីប្រឹក្សា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិ្ថតិទេសចរណ៍
11. លោក មាន វ៉ាន់ដេត ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
12. លោក ប្រាក់ វុទ្ធី ប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារ និងផ្សព្វផ្សាយ
13. លោកស្រី មូល លីតា អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
14. លោក សេង វីរៈយុទ្ធ មន្រ្តី

Loading