អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដី​ពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប”

ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដី​ពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប”
ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម ៖
ឯកឧត្ដម កែន សត្ថា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកែប
និងប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្ដ ៕