អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អបអរសាទរ ខួប៣ឆ្នាំនៃការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក (៨ កក្កដា ២០១៧ – ៨ កក្កដា ២០២០)

អបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក (៨ កក្កដា ២០១៧ – ៨ កក្កដា ២០២០)

អបអរសាទរ ការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក (៨ កក្កដា ២០១៧ – ៨ កក្កដា ២០២០)៕

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Tuesday, July 7, 2020

Loading