អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សន្និបាតលើកទី៨០ របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក

សម្តេចធីបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសុន្ទរកថាពិសេស នាឱកាសពិធីបើកសន្និបាតលើកទី៨០ របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។