អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល
Screenshot 2024-05-02 at 6.17.59 in the evening

យន្តការលេីកទឹកចិត្តនានា​ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្ត​របស់វិស័យព័ត៌មាន​ និងសោតទស្សន៍

ក្រោយទទួលបានអនុសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាល្ងាចថ្ងៃទី៣​ ឧសភា​ ក្នុងនាមសេនាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បានសម្រេចអនុវត្តភ្លាមៗ​ ស្តីពីយន្តការលេីកទឹកចិត្តនានា​ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្ត​របស់វិស័យព័ត៌មាន​ និងសោតទស្សន៍។