អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖

ឯកឧត្ដម ឡុង ណារ៉ូ អគ្គនាយក នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

ទាញយកសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន