អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍: “សាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង ផ្តល់គោរមងារជូន សម្តេចតេជោ ជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ”