អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ»

ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ធំ
និងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្ដ៕