អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ”

ទស្សនាវីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ប៉ែន បូណា អញ្ជើញជាអធិបតីនិងជាវាគ្មិនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារព័ត៌មាននិងនាំពាក្យ» ជូនដល់មន្ត្រី និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលាខេត្តកណ្តាល ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបជាង៤៥០នាក់។