អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សូមស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ថងលុន ស៊ីសុលីត ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម ថងលុន ស៊ីសុលីត បានអញ្ជើញមកដល់រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល ២ថ្ងៃ (២៣-២៤ មេសា) របស់ឯកឧត្ដមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
Welcome the state visit of His Excellency Thongloun SISOULITH, President of the Lao People’s Democratic Republic, to the Kingdom of Cambodia!
On 23 April 2024, His Excellency Thongloun SISOULITH, arrived in Phnom Penh, to mark his 2 days state visit (23-24 April) to the Kingdom.