អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៏​អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​លូកដៃ​ចូល​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​កម្ពុជា​ របស់​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​សហរដ្ឋ​​អាមេរិក​ចំនួន​៣​រូប​

(ភ្នំពេញ)៖​ សេចក្ដីថ្លែងការណ៏របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

Loading