អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ”ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
1. ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
2. ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
3. ឯកឧត្តម ឈឿន ប៊ុណ្ណារ័ត្ន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យ
4. ឯកឧត្តម ហួត ស៊ីនាដ រដ្ឋលេខាធិការ
5. ឯកឧត្តម សយ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
6. ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយមុខងារសាធារណៈ
7. ឯកឧត្តម ស សាម៉ីឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
8. លោកជំទាវ ម៉ម ច័ន្ទម៉ារ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
9. ឯកឧត្តម សុខ សំអាត អនុរដ្ឋលេខាធិការ
10. ឯកឧត្តម យឿន សម្បត្តិ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ ស្ថិតិ និងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
11. ឯកឧត្តម រោង ឈង អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ
12. ឯកឧត្តម សួន រស្មី អគ្គាធិការ នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន
13. ឯកឧត្តម ហឿន ប្រសិទ្ធិ ទីប្រឹក្សាក្រសួង
14. លោក សុខ វឌ្ឍនៈ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
15. លោក ពេជ្រ និពន្ធ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
16. លោកស្រី ឃី ស្រីស្រស់ ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
17. លោកស្រី សាយ៉ា លីនដា ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
18. កញ្ញា លាវ ពន្លឺច័ន្ទ មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ
19. លោក គង់ សុវត្ថិភាព អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ
20. លោក មាស ងួនឃៀង ប្រធាននាយកដ្ឋានគាំពារសុខុមាលភាពមន្ត្រីរាជការ

Loading