អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ”

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី “វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ” នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី
ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម ៖
ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា​ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ឯកឧត្ដម ឈឿន ប៊ុណ្ណារ័ត្ន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារអ្នកនាំពាក្យ
ឯកឧត្ដម ឆាយ ឆ័ត្រាវុធ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម ពេជ្រ វិជ្ជាំគន្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ
ឯកឧត្ដម ឈុន សុខជាតិ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

Loading