អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «បច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់សហគមន៍គ្រីស្ទសាសនា»

នៅរសៀល ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «បច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់សហគមន៍គ្រីស្ទសាសនា»​ ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ឧញ៉ា សៀ សុភ័ក្រ្ដ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
ឯកឧត្ដម ហេង ចេង ព្រឹទ្ធបូជាចារ្យជាន់ខ្ពស់ នៃគ្រីស្ទរិស័ទកម្ពុជា
លោក ឌួង សាវង់ តំណាងសមាគមន៍កាតូលិក គ្រីស្ទសាសនា
លោក គឹម រតនា តំណាងសមាគមន៍កាតូលិក គ្រីស្ទសាសនា

Loading