អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ»

ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ» ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ហឿ ស៊ីយ៉ែម ប្រធាបក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដ
ឯកឧត្ដម វ៉ា ថន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខត្ដ
រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្ដ៕

Loading