អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី”

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “យុទ្ធសាស្ត្រស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី” ដែលមានវាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
១. ឯកឧត្តម ផាន់ ផល្លា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២. ឯកឧត្តម ហួត ពុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
៣. ឯកឧត្តម ឈាង វណ្ណរឹទ្ធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
៤. លោក ឆូវ សុមេធា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
៥. លោកស្រី សែម សុភា ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងសារពើពន្ធនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
៦. លោក បាន កុសល អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ស្ថិតិ និងវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
៧. លោក អ៊ុង សិរីមង្គល មន្រ្ដី
៨.លោក ស៊ាន មនោរិទ្ធ មន្រ្តី
 

Loading