អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

សម្តេចបវមហាធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា