អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ ស្ដីពី “វឌ្ឍនភាព​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​-សង្កាត់ និង​ទិសដៅ​ការងារ​បន្ដ​”

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “យុទ្ធសាស្រ្តនយោបាយព័ត៌មាន”

សិក្ខាសាលាស្ដីពី ទិសដៅ​នៃ​ការ​ពង្រឹង​យន្តការ និងគោលការណ៍​នយោបាយ​ព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២៣

សន្និសិទសារព័ត៌មានដែលខេត្ត-រាជធានីសម្រេចបាន រយៈពេល​៥ឆ្នាំ – ឆ្នាំ២០២៣

បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

សិក្ខាសាលា​ឆ្នាំ​២០២២

មេរៀននៃសិក្ខាសាលាអ្នកនាំពាក្យនៅខេត្តព្រះសីហនុ